Advocaten - vennoten

Wim NYSMANS

BEROEPSACTIVITIET

Licentiaat in de rechten 06.07.1995 UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Bekwaamheidsattest voor de uitvoering van het beroep advocaat 1996
Advocaat sedert 05.10.1998.
Opgenomen balie TURNHOUT van 05.10.1998 tot 06.09.1999
Schadebeheerder en juridisch adviseur in de verzekeringssector tussen 01.09.1999 en 31.08.2002
Heropname balie TURNHOUT op 09.09.2002 tot heden
Opname op de lijst van curatoren van de Rechtbank van Koophandel ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, sedert 17.03.2011 (eedaflegging dd. 22.03.2011)

VOORKEURSMATERIE

 • Appartementsmede-eigendom
 • Arbeidsrecht
 • Sociaal recht
 • Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht (o.m. verkeersongevallen, lichamelijke schade, arbeidsongevallen)
 • Verbintenissenrecht
 • Handelsrecht – algemeen – handelsagentuur – handelspraktijken - mededinging
 • Ondernemingen in moeilijkheden – W.C.O. – faillissementen
 • Vennootschappenrecht – bestuur en algemene vergadering – M&A
 • Begeleiding – oprichting  VZW, stichting en vereniging
 • Algemeen vastgoedrecht
 • Bouwrecht en aanneming

Quote Wim : Of ik vind een weg of ik maak een weg

Go to top